Podjetje Elektro Vasle je bilo ustanovljeno leta 2016, z namenom izvajanja elektro inštalacij pri privatnih projektih in pri izvedbi inštalacij v industriji.

Kmalu se je podjetje poslovno povezalo z domačimi in tujimi partnerji pri izvajanju elektro instalacij in nadzorom gradenj transportnih sistemov v industriji.


Pri tem sodelovanju smo uspešno zaključili mnogo projektov, tako v Sloveniji, kot v Evropi,Veliki Britaniji, ZDA, Kanadi in Rusiji. S tem smo postali zanesljiv partner na področju transportnih sistemov podjetij kot so: Caldan Conveyor AG, SOP international, Rippert in drugi.S tem je tudi rast našega podjetja strmo naraščala.

Da smo še vedno projektno in poslovno prisotni v Sloveniji, smo se aktivno vključili v izvajanje elektro instalacij in vzdrževanje ter dobavo opreme, za piščančje in puranje farme (objektov za rejo perutnine). V letošnjem letu smo tudi prevzeli ekskluzivo za dobavo sistemov in podsistemov proizvajalca POLA, ekskluzivo za vzdrževanje opreme od podjetja HERMAN KLADNIK s.p., ter sistema razsvetljave proizvajalca SUNBIRD. 

Na ta način želimo končnemu kupcu nuditi celostno ponudbo storitev pri izvajanju vzdrževanja ali novogradenj perutninarske proizvodnje.